Vælg en side

Har dit barn udfordringer med sproget?

Nogle gang udvikles børns sprog ikke i takt med jævnaldrende børn, hvad enten det handler om sprogforståelse, ordforråd, sætningsopbygning, udtale eller lysten til at bruge sproget og der kan være behov for ekstra hjælp. Hvis du og dit barn er midt i en udfordring omkring sproget, kan du ringe til mig og få en indledende snak.

logopæd

Iben Lykke Lindholm

Hvem er jeg?

Mit navn er Iben Lykke Lindholm og jeg er uddannet logopæd (talepædagog) og har arbejdet med børns sprog siden 2009.

Igennem mit arbejde i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har jeg undersøgt og undervist børn med udtalevanskeligheder og sproglige udfordringer, jeg har vejledt forældre, pædagoger og lærere i, hvordan de kan støtte op om børns sprog.

Jeg er meget interesseret i de før-sproglige kompetencer, som er hele fundamentet for udvikling af sprog, samt brugen af sprog i samspillet med det lille barn.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg arbejder blandt andet med børns udtalevanskeligheder i forløb af varierende varighed. Derudover rådgiver og vejleder jeg forældre til børn med større sproglige problematikker, som forsinket ordforråd, sprogforståelse, stammen og lysten til at bruge sproget. Jeg har haft mange forældre, som er bekymrede fordi deres barn endnu ikke er kommet i gang med at tale, selvom barnet nærmer sig 2, 3 og 4 år. Dér kan jeg vejlede jer som forældre og hjælpe med at sætte skub i udviklingen

Hvordan gør jeg?

Sådan kommer vi i gang

Ofte vil vi starte med en indledende snak over telefonen efterfulgt af testning af dit barns udfordringer over 1 eller flere gange, alt efter omfanget. Herefter vil jeg analysere styrker og udfordringer og vi vil sammen lægge en plan, hvis jeg vurderer, at det er nødvendigt med en indsats. For nogle rækker det med den indledende samtale og gennemgang af resultaterne og for andre planlægger vi et kortere eller længere undervisningsforløb. Det finder vi ud af sammen.

Selvom jeg forestår undervisningen er I som forældre altid med og I vil få opgaver med hjem som I skal lave mellem hver undervisningsgang. Kun på den måde kan vi få brudt den tidligere vane og få startet en ny!

Enten hos jer eller hos mig

Jeg kommer gerne ud til jer i jeres hjem, men I har også mulighed for at komme til min adresse i Them, 8 km syd for Silkeborg.

Hjælp fra kommunen

I kan altid bede om at få hjælp til dit barns sproglige udfordringer gennem kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Henvend jer til dit barns daginstitution eller skole for at høre om mulighederne.

Min erfaring siger mig dog, at mange kommuner har skåret ned på individuel undervisning af børn med udtalevanskeligheder og sproglige udfordringer og derfor i højere grad tilbyder kortere vejledningsforløb. Og tit og ofte møder jeg forældre, der er nysgerrige efter privat hjælp til den tættere undervisning i hverdagen.

Priser

Indledende konsultation

Testning (ét møde), analyse af testresultater, telefonisk gennemgang af testresultaterne, samt forslag til plan: 950 kr.

Skriftligt notat/rapport til udlevering efter testning eller undervisningsforløb: 550 kr.

Enkelte aftaler/undervisning:

1 lektioner á 45-60 min.: 750 kr.

5-turs klippekort: 3.500 kr. – (700 kr. pr. gang)

10-turs klippekort: 6.500 kr. – (650 kr. pr. gang)

Klippekort betales forud og ubrugte klip kan ikke refunderes.

Kørsel:

Jeg afregner kørsel som en timepris på 250 kr. pr. hele time. Så hvis I for eksempel bor 45 minutter væk fra min bopæl afregner jeg med 2×45 minutter = 375 kr. Betales efter hvert besøg enten via MobilePay eller bankoverførsel.

 

Kontakt mig

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig enten ved at sende en besked i formularen herunder, sende en mail eller ringe til mig.

Mailadresse og telefonnummer står nederst på denne side.

3 + 9 =

(+45) 26 36 80 60
Kærmindevej 5, 8653 Them
kontakt@ibenlykkelindholm.dk